Archive for June, 2001

h1

Introduction

June 8, 2001

Syarikat Az Smart Intergrated Partnership Sdn Bhd telah ditubuhkan pada 8 Jun 2001 adalah merupakan sebuah syarikat persendirian.

Pengoperasian syarikat ini berlandaskan pendidikan. Pendidikan yang dimaksudkan adalah memberi latihan serta kursus kepada semua lapisan masyarakat dengan mengadakan pelbagai jenis kursus dan program jangka pendek dan panjang.

Pelbagai kursus serta program sedang dirangka dalam masa terdekat ini bagi memantapkan lagi program yang dilaksanakan sekaligus dapat meningkatkan kualiti syarikat.

Syarikat ini yang beroperasi di Bandar Country Homes, Rawang, Selangor adalah sebuah syarikat kecil tetapi memiliki konsultan yang berbakat besar.

Pejabat Urusan terletak di :

10, Jalan Pusat BCH 1/3,

Bandar Country Homes

48000 Rawang

Selangor Darul Ehsan

No.Tel : 03-67331940/1948

Fax : 03-67331965

admin.azsmart@gmail.com